U kunt ons telefonisch bereiken op maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 17.00 onder het nummer: 020 238 49 82
Email kan altijd: info@osteopathielaarman.nl

Osteopathie en volwassenen

Maak een afspraak

Een Osteopaat benadert het lichaam als één geheel. Als een deel van het lichaam niet naar behoren beweegt, dan kan dat tot klachten leiden. Omdat alle weefsels met elkaar in verbinding staan, kan pijn uitstralen naar een ander deel van het lichaam. Een Osteopaat onderzoekt waar beweging hapert en herstelt (waar nodig) de natuurlijke samenwerking tussen de verschillende delen van het lichaam.

De osteopaat behandelt niet alleen maar botten en spieren, integendeel; Het is een kenmerk van de osteopathie dat het gehele lichaam wordt beoordeeld op haar bewegingsvrijheid en beweeglijkheid, ongeacht het type weefsel. Om deze reden kan osteopathie worden ingezet voor een grote diversiteit aan klachten. Wanneer u als volwassene voor het eerst de onze praktijk bezoekt zullen in een inleidend gesprek uw klachten in kaart worden gebracht en zal de osteopaat middels gerichte vragen proberen een indruk te krijgen van de manier waarop uw klachten zijn ontstaan. uw algehele conditie en de mogelijke indicatie voor osteopatische behandeling.


Behandeling

Wanneer u voor het eerst onze praktijk bezoekt, dan starten we met een kennismakingsgesprek om een beeld te krijgen bij uw gezondheid. Vanuit de filosofie dat alle delen van het lichaam elkaar (kunnen) beinvloeden, komen er tijdens dat gesprek verschillende aspecten van uw gezondheid aan de orde, zoals uw natuurlijke beweeglijkheid, uw medische geschiedenis en (eventueel) de klachten die u op dat moment ondervindt. In veel gevallen volgt daarna een (verkennend) lichamelijk onderzoek, zodat een inschatting kan worden gemaakt van de bijdrage die Osteopathie kan leveren aan uw gezondheid. Kan Osteopathie inderdaad iets voor u betekenen, dan krijgt u een toelichting bij de duur, de impact en het resultaat dat wij voor u verwachten. Daarna is het aan u om te beslissen of u de voorgestelde behandeling door ons wil laten uitvoeren.

Aangezien de osteopaat oorzaakgericht te werk gaat mag u er vanuit gaan dat er een duidelijk merkbare verbetering is opgetreden na 3 osteopatische behandelingen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan dat betekenen dat osteopathie niet de juiste behandelmethode is voor deze klacht op dit moment. De osteopaat bespreekt dit in een dergelijk geval met de patiënt en zal u dan andere behandelmogelijkheden adviseren. Is uw probleem wel osteopatisch behandelbaar dan verschilt de behandelduur sterk van patiënt tot patiënt. Sommige klachten zijn volledig te verhelpen in 2-3 behandelingen, andere hebben meer behandelingen nodig. Tussen de behandelingen laat de osteopaat meestal enkele weken tijd, zodat het lichaam de tijd krijgt om herstel te bewerkstelligen.


Safety first

Veiligheid is een belangrijk item voor de osteopaat. Tijdens het algemeen onderzoek voert de osteopaat, indien nodig, specifieke veiligheidstesten uit of vraagt uitslagen van beeldvormend onderzoek op de Huisarts of specialist, zoals röntgenfoto’s of scans, om te kunnen bepalen of behandeling geïndiceerd is en welke technieken kunnen worden gebruikt. Bent u in het bezit van relevante medische uitslagen neem deze dan mee tijdens het eerste consult.