U kunt ons telefonisch bereiken op maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 17.00 onder het nummer: 020 238 49 82
Email kan altijd: info@osteopathielaarman.nl

Persoonsgegevens

 
Dossier
 
 • De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervorming, omdat deze nodig is om de voortgang van het proces te bewaken.
 • Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut.
 • Tien jaar na afronding van het therapeutisch proces wordt het dossier vernietigd.
 • Derde mogen het dossier niet inzien, tenzij u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • U kunt u dossier inzien, maar niet meenemen. Als u dit wilt kunt u dit verzoek schriftelijk indienen. De therapeut maakt inzage op korte termijn mogelijk, tenzij er dringende redenen zijn om inzage te weigeren.
 • Uw gegevens worden veilig bewaard in een afgesloten ruimte en op de computer nog extra beveiligd met een wachtwoord.
 

Geheimhouding
 
 • De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Therapie van de cliënt of uit andere bron heeft gekregen.
 • Uw gegevens worden daarom niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hier toestemming voor heeft gegeven.
 • De enige uitzondering is als door deze geheimhouding uw eigen veiligheid of die van anderen in gevaar komt. In deze gevallen kan de therapeut genoodzaakt zijn te overleggen met bijvoorbeeld de huisarts of een andere professional.


Overleg met derden
 
 • Voor een goede behandeling kan het nodig zijn om te overleggen met andere behandelaars die bij uw situatie betrokken zijn (psycholoog, maatschappelijk werk, huisarts, etc) Hiervoor moet u schriftelijk toestemming geven, anders is dit overleg niet mogelijk vanwege hier boven beschreven beroepsgeheim.
 • Vaak bestaat dit contact met andere behandelaars uit een brief of mail met daarin de reden van aanmelding en het doel van de behandeling. Na afsluiting ontvangt de behandelaar bericht over de datum van afronding en het resultaat.
 • In een aantal gevallen is persoonlijk of telefonisch contact gewenst om de begeleiding op elkaar af te stemmen. U hoort het altijd van de therapeut als dat in geval zo is.