U kunt ons telefonisch bereiken op maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 17.00 onder het nummer: 020 238 49 82
Email kan altijd: info@osteopathielaarman.nl

Filosofie & geschiedenis

De filosofie en geschiedenis van Osteopathie

Sinds haar ontstaan in 1874, heeft Osteopathie zich ontwikkeld tot een volwaardige medische wetenschap. Daarbij hebben de vier basisprincipes die ten grondslag liggen aan Osteopathie een belangrijke rol gespeeld;

 1. Leven is bewegen en bewegen is leven
  “Life is motion”, de woorden van de grondlegger van de osteopathie Dr. A.T. Still. Alles in ons lichaam moet bewegen om te kunnen leven. Dit principe geldt voor alle grote, maar ook voor alle kleine bewegingen binnen een gewricht, orgaan of ons zenuwstelsel.
   
 2. Het lichaam functioneert als een eenheid
  Klachten die zich uiten op een bepaalde plek in uw lichaam, kunnen wijzen op bewegingsverlies van een ander deel van uw lichaam. Het is daarom belangrijk om verder te kijken dan alleen de klacht.
   
 3. Het lichaam probeert altijd zo optimaal mogelijk te functioneren
  Minder beweging ergens in uw lichaam hoeft niet direct tot klachten te leiden. Uw lichaam zal de tekortkoming zoveel mogelijk compenseren, waarbij het kan zijn dat u gewoon normaal blijft functioneren. Omdat u vanaf nu extra werk verricht om te compenseren voor een tekortkoming, verbruikt u waarschijnlijk wel meer energie dan normaal.
   
 4. Structuur en functie van het lichaam zijn wederkerig aan elkaar
  Structuur en functie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en als zodanig beinvloeden zij elkaar. Voor het optimaal functioneren van het menselijk lichaam, is het noodzakelijk dat de afzonderlijke delen van het lichaam hun functie op natuurlijke wijze kunnen uitoefenen.

Op de allereerste school voor Osteopathie -The American School of Osteopathy, gesticht in 1891- werd voor het eerst in de geschiedenis van de medische wetenschap het menselijk lichaam benaderd als één geheel. Medici kwamen van heinde en verre om hun (medische) kennis verder te ontwikkelen volgens de opvattingen van de Osteopathie. Mede dankzij traditionele medische wetenschap heeft Osteopathie zich ontwikkeld tot wat het vandaag de dag is: een medische wetenschap waarvan de filosofie wordt onderschreven door nagenoeg alle medische dienstverleners ter wereld. Ondanks de lange geschiedenis die het ondertussen met zich meedraagt, blijft Osteopathie een vakgebied waarvan de inzichten worden gezien als boeiend, verfrissend en buitengewoon waardevol.