U kunt ons telefonisch bereiken op maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 17.00 onder het nummer: 020 238 49 82
Email kan altijd: info@osteopathielaarman.nl

Baby's

Een geboorte is een heftige en ingrijpende gebeurtenis, waarbij zowel moeder als kind forse compressiekrachten ondergaan. Doordat de baby tijdens de weeën steeds dieper in het bekken wordt gedreven, waarbij ook nog eens een draai moet worden gemaakt, kunnen deze krachten inwerken op het nog vervormbare schedeltje en de zich nog ontwikkelende werveltjes. Bij veel baby's kan dit leiden tot kwaaltjes, zoals bijvoorbeeld een blokkade van de eerste nekwervel (atlas) ten opzichte van het achterhoofd. Baby's die tijdens de geboorte buitensporige compressie ondervinden, kunnen veel ongemak en mogelijk zelfs pijn ervaren zonder dat je dit als ouder kunt zien. Wat ouders wel zien is een onrustige, bovenmatig gespannen of zelfs ontroostbare baby. 
Waar kan je (als ouder) dergelijke problematiek aan herkennen?

  • De baby heeft een voorkeurshouding
  • Er is sprake van afvlakking van het hoofdje (positionele plagiocephalie)
  • De baby huilt en/of spuugt bovenmatig veel
  • Er is sprake van een bewegingsbeperking bij het draaien van het hoofdje
  • De baby beweegt zijn of haar armpjes alsof hij of zij stress ervaart

Met name in de eerst vier maanden, mede vanwege de nog aanwezige fontanellen, is een mensenhoofd sterk vervormbaar. Door blokkades, bewegingsbeperkingen en/of schedelproblemen aan te pakken, kan een baby ontspannen en zal de stressrespons verminderen. Door te zorgen dat de baby niet continue dezelfde houding aanneemt, krijgt de schedelbasis meer kans om symmetrisch te groeien. Als Osteopaten kunnen wij uw baby op een veilige manier behandelen, als vrouw helpen wij u om de ideale positie voor uw baby te vinden.

De organen van een baby zijn bij de geboorte nog niet helemaal voltooid. Het duurt meestal nog zo'n zes weken voordat die volgroeid zijn. Als compressie tijdens de geboorte de wervelkolom heeft vervormd, kunnen prikkels vanuit de hersenen mogelijk onvoldoende worden doorgegeven. Dit kan invloed hebben op de ontwikkeling van het orgaanstelsel van de baby. Een voorbeeld hiervan is een nog niet volledig ontwikkeld maagklepje, waardoor voedsel terugloopt in de slokdarm (reflux). Het is over het algemeen geen probleem als uw baby moet overgeven. Spuugt uw baby echter 15-30 keer per dag, dan bestaat de kans dat de slokdarm en/of luchtwegen geirriteerd raken. Als Osteopaten besteden wij uitgebreid aandacht aan dit soort zaken tijdens ieder onderzoek. 

De behandeling van uw baby
Als u met uw baby voor het eerst op consult komt, dan starten we met een gesprek over het verloop van de zwangerschap en de bevalling. Daarbij gaat veel aandacht uit naar de baby, maar ook naar de manier waarop u uw rol als moeder invult. denk daarbij aan vragen als "Hoe ziet het dagelijkse patroon van mama en kind er uit?" en "Wat is kenmerkend voor uw baby?"

Na dit kennismakingsgesprek is het tijd om de kleine lichamelijk te onderzoeken, waarbij aandacht zal worden besteed aan nek en schedel. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd op schoot bij papa of mama of op de behandelbank in de praktijk. Het onderzoek begint vaak bij de voetjes of het bekken, om via de buik, borst en rug langzaam naar het hoofdje te gaan. Op die manier wordt niet alleen het hele lichaam onderzocht, op die manier krijgt de baby ook de kans op te wennen aan de aanraking door een Osteopaat.

In sommige gevallen worden er tijdens dit onderzoek blokkades ontdekt die gelijk kunnen worden verholpen. De technieken daarvoor worden door baby's over het algemeen als prettig ervaren, ook al kunnen sommige baby's daar heftig op reageren. Dergelijke heftige reacties duren echter zelden lang, waarne de baby snel ontspant of zelfs in slaap valt.

Aan het eind van deze kennismaking wordt bepaald of een Osteopatische behandeling van de pasgeborene van toegvoegde waarde kan zijn. Als dat het geval is, dan maken we direct een inscahtting van het aantal behandelingen om de balans van de baby te herstellen. Ter indicatie; bij de meeste baby's zijn er maximaal drie behandelingen nodig. U bepaalt vervolgens of en wanneer u de behandeling wil laten uitvoeren.